Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Firma Adest GmbH poszukuje operatorów urządzeń do produkcji zbrojeń (giętarek, gilotyn) oraz operatorów wózków widłowych i sztaplarek

Praca i Szkolenia Praca w sektorze prywatnym

BZP: „Modernizacja ogrodzenia wokół Publicznego Przedszkola nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wesołej od studni D12 do D12.5, os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym Czysty Region” CZĘŚĆ I – „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”

Przetargi Usługi

BZP: Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 7 zadań częściowych

Przetargi Dostawy

BZP: Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I, II,III – B.O.

Przetargi Dostawy

BZP: Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Budowa garaży w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu– 10 sztuk

Przetargi Dostawy

BZP: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Reńska Wieś zrzeszonej w Związku Międzygminnym CZYSTY REGION

Przetargi Usługi

Partnerzy serwisu