Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadnia pn.: Budowa drogi gminnej w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowę drogi gminnej ul. Spacerowej w msc. Chełmce na terenie gminy Strawczyn

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości poł. w 0030 Kielce, gmina Kielce

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. I Ns 248/22 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Łapińskiego i Mirosławy Łapińskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kielcach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 421/22 z wniosku Heleny Surmy prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Teofili Surmie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

 Sąd Rejonowy w Kielcach wydział VIII Cywilny informuje, że w sprawie VIII Ns 319/21 tutejszego Sądu prowadzone jest postępowanie z wniosku Wiesława i Zofii małżonków Tomaszewskich o stwierdzenie nabycia przez nich w drodze zasiedzenia własności...

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Kielcach wydział VIII Cywilny informuje, że z wniosku Emilii Kasprzyk o stwierdzenie nabycia przez Weronikę i Henryka małżonków Bogdan ewentualnie Emilię Kasprzyk i Marcina Kasprzyka w drodze zasiedzenia własności nieruchomości

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Kielcach w sprawie o sygn. akt I Ns 310/22 prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Jackowskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział VIII Cywilny, informuje, iż w sprawie VIII Ns 338/21 tutejszego Sądu z wniosku Banku Millennium S.A. w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: Bogdanie Gad

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Rozbudowę drogi powiatowej nr 0382T Siedlce Łukowa na odcinku od km 5+330 do km 7+923 gm. Chęciny...

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Partnerzy serwisu