Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym projektu uchwały w sprawie ,,Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach przy ul. Dąbrowskiej 5/6

Nieruchomości Mieszkania/domy

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Kwiatowej w msc. Nowa Słupia”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg (aukcje) na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Siennej 2

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Upgrade Energy sp. z o.o. w upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

BZP: „Samochód osobowy o napędzie elektrycznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Utworzenie, wdrożenie (wraz z przekazaniem licencji na czas korzystania z platformy) oraz bieżąca obsługa Systemu informatycznego (platformy) do realizacji projektów WUP w Kielcach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Roboty interwencyjne na obiektach inżynierskich na drogach Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w podziale na 7 zadań częściowych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji oraz preparatów do opatrywania ran dla potrzeb Apteki Szpitalnej Zakładu Szpitala Zespolonego w Kielcach

Przetargi Przetargi na dostawę