Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rejonowym w Kluczborku I Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej we wsi Nowy Folwark

Komunikaty Komunikaty z Sądów

BZP: Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 5 zadań (części)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową części medycznej i wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywne dostawy owoców i warzyw do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz do Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego i przy budynku krytej pływalni w Kluczborku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowościach Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap 1

Przetargi Przetargi na roboty budowlane