Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Konina podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Konina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dzierżawców

Nieruchomości Wykazy

Starosta Koniński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia części nieruchomości

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Konina zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 - osobowego busa specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice - Etap II

Przetargi Przetargi na roboty budowlane