Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent miasta Koszalina ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż praw własności nieruchomości niezabudowanych

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent miasta Koszalina ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż praw własności nieruchomości niezabudowanych

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: „Budowa zbiornika retencyjnego permeatu o pojemności 250m3 na terenie RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80, Zadanie inwestycyjne prowadzone w ramach projektu pn. „Gospodarka o obiegu (...)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz innego asort. na potrzeby pojazdów i innych urządzeń gosp. należących do SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w lokalizacji: Koszalin oraz Słupsk.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Automatyczna ocena i rejestracja uszkodzeń nawierzchni wraz z określeniem stanu technicznego dróg wojewódzkich na podstawie zbadanych parametrów

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Usługa zapewnienia całodobowej, kompleksowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Leśny zakątek przy ul. Mieszka I nr 55 w Koszalinie.”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie remontu elewacji w obiektach budowlanych położonych na terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5 oraz na terenie Bazy II w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 6.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa DW 127 odc. Gudzisz-Chwarszczany

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wywóz na wysypisko odpadów kubaturowych oraz nieczystości stałych z lokali stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin będących w administrowaniu ZBM w Koszalinie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: PRACE REMONTOWE POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 19 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W BOBOLINIE.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane