Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Gminy Kozienice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kozienicach przy ul. Zdziczów

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Gminy Kozienice informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poł. w Kozienicach przy ul. Żeromskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Kozienicki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ulicy Górnej w miejscowości Głowaczów wraz z budową oświetlenia drogowego.

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Kozienicki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzóza- ul. Stara Brzóza- etap I.

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Gminy Kozienice informuje o wykazie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, poł. Kozienice, ul. Kopernika 13

Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy postanawia stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, Gmina Kozienice

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Wymiana istniejących opraw i słupów oświetlenia drogowego ulicy Kopernika oraz oświetlenia parkowego przy ul. Warszawskiej

Przetargi Roboty budowlane

BZP: DOSTAWA KARDIOTOKOGRAFU DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SP ZZOZ W KOZIENICACH

Przetargi Dostawy

BZP: Dostawa czterech sztuk łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu