Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Masy Upadłości ACCORD KRAKÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert zespołu składników masy upadłości

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Konkurs ofert na zbycie nieruchomości zlokalizowanych w krakowie przy ul. pilotów 6 

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Poczta Polska S.A. zawiadamia o przetargu pisemnym na sprzedaż składników majątku

Przetargi Dostawy

Syndyk masy upadłości ”EUROINVEST-2” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości w Krakowie zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 18, przy ul. Kordiana 64 w Krakowie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przy Forcie nr 50 1/2 O „Barycz” w Krakowie z przeznaczeniem do oddania w użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Praca i Szkolenia Konkursy na stanowisko

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda w drodze przetargu pisemnego udział w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie, przy ul. Gościnnej

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego Instem sp. z o.o. w upadłości w Krakowie zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie  na sprzedaż wszystkich wchodzących w skład masy upadłości ruchomości

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Partnerzy serwisu