Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej 10

Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk masy upadłości F.I. „LEOPARD” S.A. zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krakowie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

Komunikaty Komunikaty urzędów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Województwa Małopolskiego zawiadamia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, poł. w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 146

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwał

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, poł. w Brzeźnicy

Nieruchomości Grunty, działki

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zawiadomienie o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie w wyniku kontroli stwierdzono znamiona wykroczeń

Komunikaty Komunikaty firm

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Groteska”

Praca i Szkolenia Konkursy na stanowisko