Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krasnystaw”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywne dostawy chleba i bułki tartej do Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa narzędzi laparoskopowych, siatek przepuklinowych oraz staplerów do SPZOZ w Krasnymstawie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Wywóz nieczystości stałych i płynnych”(4.2023)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatu Krasnostawskiego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krasnystaw”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatu Krasnostawskiego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa narzędzi laparoskopowych, siatek przepuklinowych oraz staplerów do SPZOZ w Krasnymstawie

Przetargi Przetargi na dostawę