Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Przebudowa leśniczówki Wielki Bór

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatów dla SPZOZ w Krotoszynie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Całoroczne utrzymanie i pielęgnacja murawy na pełnowymiarowym Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Krotoszynie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500- 1:5000 z podziałem na 3 zadania:

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatów dla SPZOZ w Krotoszynie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu seniora oraz budowę tężni: zadanie 2 – Dzienny Dom „Senior+

Przetargi Przetargi na roboty budowlane