Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o zamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia obr. Filipowice

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o zamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia obr. Sanka

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o zamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia obr. Ostrężnica

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, poł. w obrębie Siedlec

Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, poł. w obrębie Siedlec

Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu obr. Rudno i obr. Nawojowa Góra

Komunikaty Komunikaty urzędów

​​​​​​​Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o zamieszczonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do zbycia

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Remont drogi dojazdowej do parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej poprawiającej bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną oraz parkingową terenu przy Klasztorze w Czernej

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa rękawic nitrylowych w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3"

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu