Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kutno o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z ich naprawą i konserwacją w ulicach, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Kutno

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa żywienia pacjentów

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: REMONT BIOREAKTORA OBIEKT 6.2 W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Usługa żywienia pacjentów

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane