Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup paliwa do samochodów służbowych, pojazdów oraz urządzeń będących w użytkowaniu Gminy Kwidzyn

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sporządzenie dok. projektowej - budowa budynku biur. Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z infr. towarzyszącą i zagosp. terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy nowej siedziby Nadleśnictwa Kwidzyn.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi świadczeniobiorcami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Świadczenie usług schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie w czystości terenów przynależnych do budynków mieszkalnych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Odbiór, wywóz i utylizacja zebranych selektywnie odpadów z Cmentarza Komunalnego w Kwidzynie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wymiana nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie wraz z montażem małej architektury

Przetargi Przetargi na roboty budowlane