Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Przebudowa ul. Racławickiej w Lesznie”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w 2024 roku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zapewnienie stałej dostępności paliwa dla pojazdów podlegających pod Gminę Leszno

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Sprzątanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, w 2024 roku”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywne dostawy endoprotez

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie dokumentacji termomodernizacji dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „DOPOSAŻENIE INSTYTUTU ZDROWIA I KULTURY FIZYCZNEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. J. A. KOMEŃSKIEGO W LESZNIE”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości Urzędu Miasta Leszna oraz z innych wskazanych lokalizacji w roku 2024"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup wraz z dostawą trzech samochodów ciężarowych z zabudową wywrotkową trójstronną, zasilanych olejem napędowym o dopuszczalnej masie całkowitej 7 000 kg

Przetargi Przetargi na dostawę