Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk masy upadłości „MAXMED” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny, zawiadamia o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłej: Pauliny Bekerman

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny, zawiadamia o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłej: Sary vel Sury vel Salomei Wilczyńskiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie alei Grzegorza Palki oraz ulicy Oświatowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po...

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w II Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Salomonie Altmanie

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Domowej 7

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Szmulu Dancygierze/Dancygerze, s. Dawida i Ity Mirli

Komunikaty Komunikaty z Sądów