Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego Chrysler Grand Voyager

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) samochód osobowy marki Renault Espece

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk masy upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Łodzi przy ulicy Motylowej 7

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Barbarze Trzaskale

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku po Czesławie Maronie

Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ogłasza publiczny przetarg ustny (aukcję) na sprzedaż pojazdu marki Citroen Berlingo

Biznes - współpraca Kupno-sprzedaż

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 482

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi

Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Modeście Bladej z domu Matusiak, córce Czesława i Natalii

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi  w ciągu linii kolejowej nr 85, wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14 - odcinek tunelu i linii  kolejowej pomiędzy komorą „Fabryczna” a...

Komunikaty Komunikaty urzędów