Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Domowej 7

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Szmulu Dancygierze/Dancygerze, s. Dawida i Ity Mirli

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi zawiadamia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sylwestrze Mariuszu Masłowskim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi ogłasza, że wszczął postępowanie o uznanie za zmarłych: Elfrydy Berty Schulz (Szulc), Wilhelma Schulza (Szulca), Marty Schulz (Szulc)

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi ogłasza, że wszczął postępowanie o uznanie za zmarłych

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Sobockim, synu Borucha Bencjona i Sary/Salomei z domu Sztejn

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rej. dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny, zawiadamia o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłą Stefanii Heleny Krauze, c. Jana Krauze i Anieli Krauze z d. Więckowskiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Marmurowej, Opolskiej i Adama Hanuszkiewicza

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Pomorskiej, Iglastej, Jugosłowiańskiej i Popielarni

Komunikaty Komunikaty urzędów