Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Owczarku

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Herbercie Rudolfie Krüger

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Łódzki Wschodni informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w obrębie ew. Bukowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomości Wykazy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ogłasza dwa publiczne przetargi ustne (aukcje) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 lokali użytkowych

Nieruchomości Lokale użytkowe
Partner Logo

​​​​​​​Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert samochód osobowy marki RENAULT Megane Scenic

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk sprzeda ruchomości: autobus, biurko, drukarka, szafa, szafka

Syndycy i Komornicy Ruchomości

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie  Chybkim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Rafale Gryczełowskim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej i gen. Ignacego Prądzyńskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie ulic: Stanisława Dubois, Polarnej, gen....

Komunikaty Komunikaty urzędów