Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Sąd Rej. dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o postepowaniu dot. spadku po Gustawie Cucman/Cocman/Zozmann, synu Augusta i Pauliny

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości  zaprasza do składania ofert na sprzedaż  mebli

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o stwierdzeniu nabycia spadku po Krystynie Marii Bogusz

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Walerii Kulejowskiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Zofii Gąska

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki

Komunikaty Komunikaty urzędów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, obwieszcza I licytację 5/36 udziału w nieruchomości położonej: w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 13, woj. łódzkie

Nieruchomości Inne

Ogłoszenie  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Nowe Górki, Józefów, Bronisin oraz południowej granicy miasta Łodzi

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Sanitariuszek, drogi ekspresowej S-14 oraz zachodniej granicy miasta Łodzi

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla części obszaru miasta Łodzi

Komunikaty Komunikaty urzędów