Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Konnej 5 w Łodzi

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w 1/6 części prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zarzew” w Łodzi poszukuje partnera do współpracy przy zagospodarowaniu lokalu użytkowego

Biznes - współpraca Zlecę/współpraca

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu informuje, że odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Ozorkowie przy ul. Morelowej 4

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości, położonej  w Tomaszowie Mazowieckim, przy ulicy Długiej 68 A

Syndycy i Komornicy Nieruchomości
Partner Logo

Sąd Rej. dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydz. C. zawiadamia o toczącym się postępowaniu, z wniosku Miasta Łodz, o nabycie przez zasiedzenie nieruchomości poł. przy ul. Małachowskiego 4 w Łodzi,

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości Moniki Łukasiewicz ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego RENAULT MEGANE II

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny, zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt III Ns 395/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Arkadiuszu Franciszku Krygier

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) za najwyższą zaoferowaną cenę naczepę marki KOEGEL S24

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Zadraż, Wykowej, Gryczanej i Rąbieńskiej

Komunikaty Komunikaty urzędów