Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, położonej we wschodniej części miasta

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Lubina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Lubinie, obręb 6, ul. Zielona

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Lubina  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubinie, obręb 6,  ul. Zielona

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Lubina informuje o wykazach dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. Bocznej w Lubinie, woj. dolnośląskie

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Lubinaogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej przy drodze polnej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w skrajnej północno-zachodniej części miasta Lubina

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Lubina informuje o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, obr. 4 miasta Lubina

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 62/6, 62/15 w miejscowości Krzeczyn Wielki ul. Złota.

Przetargi Usługi

BZP: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 313/6, 313/18 W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN WIELKI UL. SZAFIROWA.

Przetargi Usługi

Partnerzy serwisu