Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Masy Upadłości informuje o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej położonej obręb: 2 – Bronowice, gmina miejska Lublin

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości KL S.A oferuje do sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości wchodzące w skład masy upadłości

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 3, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego

Nieruchomości Wykazy

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii i. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup 1920 udziałów w ALIBABA sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rowerowa 13

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 120 położoną w Lublinie

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk oferuje do sprzedaży udział (w wysokości 1/6 części) w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Lublinie, przy ul. Dziewanny 9

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie  zawiadamia o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu