Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny wraz z przebudową dojazdów

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa drukarki do etykiet oraz czytników kodów kreskowych w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem i dzierżawą bielizny pościelowej z wykorzystaniem technologii RFiD (tryb podstawowy)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Projekt dwóch zewnętrznych platform pionowych przy budynkach: • Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie przy ul. Konopnickiej 2, • Bursy Szkolnej w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 27A

Konkursy Zamówienia publiczne

BZP: Projekt dwóch zewnętrznych platform pionowych przy budynkach: • Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie przy ul. Konopnickiej 2, • Bursy Szkolnej w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 27A

Konkursy Zamówienia publiczne

BZP: Utrzymanie szlaków zrywkowych i składnic drewna w Nadleśnictwie Miechów podzielonych na 7 części

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2022/2023

Przetargi Przetargi na usługi