Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Wójt Gminy Miękinia informuje o wykazie nieruchomości obejmującym działki, stanowiące własność Gminy Miękinia, przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

​​​​​​​Wójt Gminy Miękinia informuje, że będzie wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości Gminy Miękinia przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Miękinia informuje, że będzie wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości Gminy Miękinia przeznaczony do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Miękinia informuje, że będą wywieszone do publicznej wiadomości nw. wykazy nieruchomości Gminy Miękinia przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Miękinia informuje, że będzie wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości Gminy Miękinia do której planowane jest częściowe zniesienie współwłasności

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Miękinia ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze...

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Miękinia ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Średzka – oczyszczalnia ścieków” w gminie Miękinia

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójta Gminy Miękinia ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Miękinia w gminie Miękinia

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

BZP: Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miękinia w roku szkolnym 2022/2023

Przetargi Usługi

BZP: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pisarzowicach w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024.

Przetargi Usługi

Partnerzy serwisu