Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: 62.22 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej istniejących układów NW4 i NW5 w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Remont i adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 4 w Mielcu na potrzeby utworzenia Klubu Senior +

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa i montaż mebli do trzech Mieleckich Szkół Podstawowych w Mielcu w ramach projektu "Dostępna Szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier"

Przetargi Dostawy

BZP: Remont i adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 4 w Mielcu na potrzeby utworzenia Klubu Senior +

Przetargi Roboty budowlane

BZP: 60.22 Sprzedaż i dostawa oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego firmy K. Storz będącego na wyposażeniu szpitala dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Przetargi Dostawy

BZP: Budowa przyrodniczo-historycznej ścieżki rowerowej „Śladami Leśnej Kolejki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa i montaż mebli do trzech Mieleckich Szkół Podstawowych w Mielcu w ramach projektu "Dostępna Szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier"

Przetargi Dostawy

BZP: Remont pomnika Armii Krajowej przy ul. Sienkiewicza w Mielcu

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Przebudowa mostu na potoku Rów w m. Zarównie w ciągu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa – Zarównie –Piechoty – Babule, km 3+539;

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu