Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa, montaż, konfiguracja, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego biblioteki taśmowej z serwerem backupowym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Przetargi Dostawy

BZP: Wykonanie dodatkowych remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Mońki w 2022 r.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w okresie 01.09.2022r. - 31.08.2023r.”

Przetargi Dostawy

BZP: “Budowa budynku garażowego przy ul. Szkolnej w Mońkach”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa, montaż, konfiguracja, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego macierzy, biblioteki taśmowej, serwera, systemu bezpieczeństwa UTM oraz systemu logowania i raportowania

Przetargi Dostawy

BZP: Dostawa, montaż, konfiguracja, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego macierzy, biblioteki taśmowej, serwera, systemu bezpieczeństwa UTM oraz systemu logowania i raportowania

Przetargi Dostawy

BZP: Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na sezon grzewczy 2022/2023

Przetargi Dostawy

BZP: Dostosowanie budynku internatu do przepisów przeciwpożarowych zlokalizowanego w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa, montaż, konfiguracja, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego macierzy, biblioteki taśmowej, serwera, systemu bezpieczeństwa UTM oraz systemu logowania i raportowania

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu