Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA informuje, że w siedzibie UM został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w Mrągowie, ul. Królewiecka 16/4

Nieruchomości Mieszkania/domy

Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, że w siedzibie UM w Mrągowie wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Komunikaty Komunikaty urzędów

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w Mrągowie przy ul. Młynowej

Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, że w siedzibie UM wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno – etap I

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, Etap I.II, Etap II, Etap III

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu w Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki Sp. z o.o.”

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu