Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa i rozbudowa dróg gminnych do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli wraz z oświetleniem w km 0+012,00 do km 1+300,00 oraz Budowa sieci wodociągowej.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Zwiększenie dostępności do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Nisko, sołectw: Zarzecze, Nowa Wieś, Racławice, na terenie gminy i miasta Nisko”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie robót budowlanych w ramach: „Zachowanie od degradacji technicznej budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Nowosielcu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy i miasta Nisko

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy i miasta Nisko

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wymiana zestawów zabawowych na placu zabaw w Zarzeczu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Zwiększenie dostępności do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Nisko, sołectw: Zarzecze, Nowa Wieś, Racławice, na terenie gminy i miasta Nisko”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane