Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szklarniowej w Nisku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku UGIM Nisko wraz z doposażeniem szafy serwerowej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa oraz remont boisk wielofunkcyjnych przy zespołach szkolno – przedszkolnych na terenie gminy Nisko

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Sosnowej w Zarzeczu – etap II

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie piłkarskim w Zarzeczu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie piłkarskim w Zarzeczu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane