Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydenta Miasta Nowego Sącza zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 76”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydenta Miasta Nowego Sącza zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 77”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydenta Miasta Nowego Sącza zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 75”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydenta Miasta Nowego Sącza zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 73”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydenta Miasta Nowego Sącza zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 72”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Nowego Sącza zawiadamia w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydenta Miasta Nowego Sącza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Wytwórni Urządzeń Grzewczych KORTEX  spółki z o. o. w Gorlicach zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ulicy Gospodarskiej w Nowym Sączu

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Za życiem – utworzenie mieszkania chronionego wspieranego”

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu