Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sprzątanie obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY MIASTA NOWY TARG

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przyjęcie i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywna dostawa żywności

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni cytostatyków dla PSZS im. J. Pawła II w Nowym Targu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY MIASTA NOWY TARG

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu na potrzeby stołówki od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Przetargi Przetargi na dostawę