Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2023r.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Roboty remontowe rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej wraz z dzierżawą sprzętu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej wraz z dzierżawą sprzętu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1676k Lipnica Wielka - Przywarówka w km 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski /Gmina Lipnica Wielka

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup programów użytkowych dla PPUZ w Nowym Targu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie i montaż oznakowania budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Przetargi Przetargi na usługi