Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Królowej Jadwigi 45A w Nowym Targu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont elewacji XIX - wiecznego budynku Ratusza w Nowym Targu”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: USŁUGI – Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Biała Woda, Czarna Woda, Jaworki I, Jaworki II i Szlachtowa położonych w jednostce ewidencyjnej Szczawnica – obszar wiejski.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa leków stosowanych w ramach programu chemioterapii, leków cytostatycznych oraz leków refundowanych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przejściem pod rzeką Dunajec oraz likwidacji istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Gorczańskiej w m. Łopuszna

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie remontów brukarskich na drogach gminnych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w 2024r.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane