Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Sukcesywna dostawa żywości

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup komputerów stacjonarnych, monitorów i laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sprzątanie obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych – asenizacyjnych – 3 postępowanie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa pelletu do budynków Remiz OSP w miejscowościach Ostrowsko, Knurów i Krempachy oraz Szkoły Podstawowej w Krempachach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu na potrzeby stołówki od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych w miejscowościach Klikuszowa, Szlembark w sezonie zimowym 2022/2023

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej, rurociągu oraz odwodnienia liniowego otwartego odwadniającego plac manewrowy”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa żywności do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Targu na potrzeby stołówki prowadzonej przez Przedszkole nr 2 w Nowym Targu w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

Przetargi Przetargi na dostawę