Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z licencją dla 350 komputerów, dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – 350 szt.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1676k Lipnica Wielka - Przywarówka w km 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski /Gmina Lipnica Wielka

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej wraz z dzierżawą sprzętu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Roboty remontowe szatni oraz sieci wodociągowej Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa, montaż, uruchomienie gazowego kotła kondensacyjnego oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych – asenizacyjnych dla PPK spółka z o. o.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku Starego Szpitala w Nowym Targu wraz z zagospodarowaniem terenu dla PPUZ w Nowym Targu”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku Starego Szpitala w Nowym Targu wraz z zagospodarowaniem terenu dla PPUZ w Nowym Targu”

Przetargi Przetargi na usługi