Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk oferuje do sprzedaży w formie pisemnego konkursu ofert wierzytelność wobec dłużnika Kris Logistics Sp. z o.o. oraz Building Solutions Sp. z o.o.

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

BZP: Dzierżawa analizatorów: parametrów krytycznych typu kasetowego, do koagulologii oraz backup i chłodziarki wraz z dostawą odczynników materiałów kontrolnych i zużywalnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa monitoringu podwórka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługi ochrony osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Nysie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa fabrycznie nowej mini ładowarki dla EkoNysa Sp. z o.o. w Nysie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Zewnętrznym w Prudniku Zakładu Karnego w Nysie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa przeszkód do biegu na 3000 m z przeszkodami.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy drogi w ulicy Morcinka w Nysie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Koszenie traw na poboczach dróg powiatowych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dzierżawa analizatorów: parametrów krytycznych typu kasetowego, do koagulologii oraz backup i chłodziarki wraz z dostawą odczynników materiałów kontrolnych i zużywalnych

Przetargi Przetargi na dostawę