Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadstawie w miejscowości Oleśnica w ramach zadania pn.: „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

Przetargi Dostawy

BZP: Budowa obwodnicy Oleśnicy – etap III w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule zaprojektuj i wybuduj

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Wykonanie audytu inwentaryzacji oraz PFU modernizacji oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

Przetargi Usługi

BZP: Przebudowa nawierzchni drogowej w łączniku ul. Łowieckiej z ul. Wojska Polskiego

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadstawie w miejscowości Oleśnica w ramach zadania pn.: „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – Zadania: Zadanie nr 6 – Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 2/13, 14 w Oleśnicy

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Wykonanie audytu inwentaryzacji oraz PFU modernizacji oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

Przetargi Usługi

BZP: Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – Zadania: „Przebudowa lokali mieszkalnych (nr 4,6,10) z wydzieleniem łazienek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 66 w Oleśnicy”.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa leku przeciwzakrzepowego Enoksaparyna dla Powiatowego Zespołu Szpitali.

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu