Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndycy i Komornicy Upadłość

BZP: Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Mieście Oleśnicy w celu wsparcia uczniów pochodzących z Ukrainy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID, dla zad. pn.: Budowa dróg o naw. utwardzonej wraz z kan. deszcz. i teletechniczną oraz oświetleniem ulicznym na osiedlu Rataje w Oleśnicy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich na terenie Gminy Miasta Oleśnicy pod nazwą „Oleśnicki Rower Miejski

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa kruszyw łamanych dla Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa terenu miejskiego przy ul. Szkolnej i Matejki na działkach ew. 37/ i 37/7 obręb Oleśnica.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa małego boiska sportowego w miejscowości Nieciszów oraz w miejscowości Sokołowice, gm. Oleśnica

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule zaprojektuj i wybuduj

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich na terenie Gminy Miasta Oleśnicy pod nazwą „Oleśnicki Rower Miejski

Przetargi Przetargi na usługi