Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2023

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce i Borzymów – tranzyt.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa Rękawic dla Powiatowego Zespołu Szpitali

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drołtowice”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa Rękawic dla Powiatowego Zespołu Szpitali

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica

Przetargi Przetargi na roboty budowlane