Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową rolną niezabudowaną, położoną w obrębie Bisztynek Kolonia, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej , położonej w w miejscowości Pełkowo 5a, obręb Muntowo, gm. Mrągowo

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk upadłości ogłasza  przetarg na sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Księży Dwór 84, gmina Działdowo

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk upadłości ogłasza  przetarg na sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej przy ul. Wilczyńskiego 2c/9 w Olsztynie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk upadłości sprzeda wierzytelność przysługującą od dłużnika

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

BZP: Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania infrastruktury WMCO w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Olsztyn i miejskich jednostek organizacyjnych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Organizacja szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Regionalnego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie systemu zarządzania ruchem i systemu sterowania oświetleniem w ciągu obwodnicy Olsztyna administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na dwie części

Przetargi Przetargi na usługi