Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Opola podaje publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Cezary Juda Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN zrealizował projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Komunikaty Komunikaty firm

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie obręb Nowa Wieś Królewska

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niesamodzielnego lokalu nr 10, poł. w Opolu przy ul. 1 Maja 19, 19of

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. w Opolu przy ul. Krystiana Minkusa 10

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Wschodniej I” w Opolu

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie obręb Szczepanowice

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Komornik Sądowy przy SR Bartosz Ciszak informuje o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Opolu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Komornik Sądowy przy SR w Opolu Bartosz Ciszak informuje o pierwszej licytacji działki gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Opolu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ul. Prószkowskiej oraz Berylowej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Partnerzy serwisu