Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni 3

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o I przetargu ustnym ograniczonym (do właścicieli nieruchomości przyległych) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu w rejonie ul. Wiejskiej

Nieruchomości Grunty, działki

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Grota Roweckiego 4E/1

Nieruchomości Mieszkania/domy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu ogłasza o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Zamiejskiej 79

Syndycy i Komornicy Licytacje komornicze

Zarząd Powiatu Opolskiego informuje o wykazach o przeznaczeniu do dzierżawy  pomieszczeń użytkowych Powiatu Opolskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Sprostowanie do ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Zmiana warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Andrzeja Struga 16

Nieruchomości Grunty, działki