Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Mikołaja

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIc” w Opolu

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Firmowej” w Opolu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Zawiszaków 4/1

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Opolu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Lyrku

Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o wykazach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz budową ścieżki...

Komunikaty Komunikaty urzędów