Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jagodowej w Orzeszu-Gardawicach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2023/2024

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach zawartej umowy z NFZ w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach zawartej umowy z NFZ w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa opału do kotłowni gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

Przetargi Przetargi na dostawę