Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Masy Upadłości Warmińsko-Mazurskiego P.B. Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do rozpoczęcia rokowań w sprawie sprzedaży z wolnej ręki pakietu wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

BZP: WYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) W KANCELARII TAJNEJ W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W OSTRÓDZIE

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Ostródzie S. A. .

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa paliw płynnych, olejów oraz auto-gazu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2023

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: MODERNIZACJA CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE- ETAP I

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: WYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) W KANCELARII TAJNEJ W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W OSTRÓDZIE

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: BIEŻĄCA KONSERWACJA, NAPRAWY I UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PARKOWEGO

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: DOWÓZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA DO PLACÓWEK SPECJALNYCH WRAZ Z OPIEKĄ

Przetargi Przetargi na usługi