Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zakup, dostawa, montaż zestawu mebli dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej ramach realizacji zadania pn.: „(...)”.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zapewnienie całodobowej, jednoosobowej bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Henryka Sienkiewicza 56 w Ostrołęce

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa i remont Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego na parterze budynku H wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom Oddziału w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym (...)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa i remont Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego na parterze budynku H wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom Oddziału w MSS im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce (...)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przebudowa parkingu przy ulicy Obozowej w Ostrołęce na potrzeby obiektu „Parkuj i Jedź”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wymiana oświetlenia ulicznego w ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zakup, dostawa, montaż sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego – Sali Operacyjnej Ortopedycznej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji projektu pn. ,,(..)"

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup, dostawa, montaż zestawu mebli dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej ramach realizacji zadania pn.: „(...)”.

Przetargi Przetargi na dostawę