Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w 2023 roku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. J. Samsonowicza

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2023 roku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. J. Samsonowicza

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2023 r.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup i dostawy artykułów ogólnospożywczych na potrzeby kuchni szpitalnej

Przetargi Przetargi na dostawę