Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Usługa ubezp. NNW Dzieci i Młodzieży Placówek Oświatowych oraz Wychowanków Placówek Oświatowo - Wychowawczych i OC Pracowników Placówek Oświatowych I Oświatowo – Wychowawczych Powiatu Parczewskiego

Przetargi Usługi

BZP: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania poscaleniowego w ramach realizacji operacji pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”

Przetargi Usługi

BZP: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania poscaleniowego w ramach realizacji operacji pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”

Przetargi Usługi

BZP: Usługa ubezp. NNW Dzieci i Młodzieży Placówek Oświatowych oraz Wychowanków Placówek Oświatowo - Wychowawczych i OC Pracowników Placówek Oświatowych I Oświatowo – Wychowawczych Powiatu Parczewskiego

Przetargi Usługi

BZP: Dostosowanie wnętrza budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie: Likwidacja barier w Zespole Szkół

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Zakup 2 lamp operacyjnych niezbędnych do prowadzenia zabiegów chirurgicznych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Przetargi Dostawy

BZP: Zakup 2 lamp operacyjnych niezbędnych do prowadzenia zabiegów chirurgicznych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Przetargi Dostawy

BZP: Usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach programu Erasmus+

Przetargi Usługi

BZP: Przebudowa drogi gminnej nr 103849L w miejscowości Komarne – Gmina Parczew

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych w ramach projektu pn. Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność.

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu