Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: 340/2022 Miał węglowy typ 32.1, klasy 22-18-0,8

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługujące tereny inwestycyjne w Pawłowicach

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Pawłowice dla Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługujące tereny inwestycyjne w Pawłowicach

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: 337/2022 Otręby pszenne paszowe

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: 338/2022 Mieszanka mineralno-witaminowa KM (1,0%)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: 339/2022 Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46%

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa kanalizacji deszczowej w centrum Pawłowic w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane