Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: 9/2023 Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej ALTACITRINE 840M003215743652 w ilości 40 porcji.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: 10/2023 Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej ALTAELFORD 840M003228352380 (nasienie seksowane) w ilości 30 porcji.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: 11/2023 Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej ALTASTARSKY 840M003229908061 (nasienie seksowane) w ilości 30 porcji.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: 12/2023 Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej AUGUST 840M003210133228 w ilości 40 porcji.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: 13/2023 Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej DAGWOOD DEUM000667703420 w ilości 40 porcji.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: 14/2023 Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej SAPLOMB FRAM007936614192 w ilości 40 porcji.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Pawłowice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: 2/2023 Premiks Polfamix O-K Expert 2,5% lub produkt równoważny w ilości 700 kg

Przetargi Przetargi na dostawę