Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk MULTI-HEKK Nieruchomości spółka z o.o. sprzeda z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert lokale użytkowe oraz udziały we współwłasności samodzielnych lokali niemieszkalnych stanowiących garaże podziemne, zlokalizowane w Piasecznie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: "Prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi Kościoła św. Anny w Piasecznie"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Organizacja wycieczek dla Seniorów (60+) na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 w Piasecznie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Bezgotówkowy zakup paliw oraz produktów do eksploatacji pojazdów służbowych,pojazdów jednostek OSP, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz kanistrów przeznaczonych do narzędzi spalinowych w latach 2024/25

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa drogi gm. ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie w ramach zadania: ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Leasing operacyjny niekonsumencki 1 kompletnego specjalistycznego samochodu osobowo-dostawczego o DMC do 3,5 tony

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi gm. ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie w ramach zadania: ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 45 w ramach zadania “Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane