Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Larysie Krupowicz

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości spółka z o.o. sprzeda z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert: miejsca postojowe, lokale mieszkalne, lokale użytkowe

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: Modernizacja monitoringu w Piasecznie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podopiecznym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z rozbudową i przebudową drogi powiatowej nr 2815W w m. Krępa, gm. Prażmów i w m. Wojciechowice, gm. Góra Kalwaria”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci z autyzmem, podopiecznych MGOPS z terenu Gminy Piaseczno świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie utwardzeń oraz budowa tarasu widokowego i kładki pieszej w ramach inwestycji celu publicznego Trakt nad Perełką w Gminie Piaseczno – błękitno-zielona infrastruktura.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie w 2023 roku

Przetargi Przetargi na dostawę